RIP
US Travel Co.,Ltd.
 
 
us_ads2016
 

ticket agents

Airline2

bar

 

US Travel Services Co.,Ltd.

บริษัททัวร์ชั้นนำของประเทศไทย

US Travel Services Co.,Ltd. เป็นบริษัททัวร์ที่มีชื่อเสียงชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นเวลากว่า 35 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจ จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน และรับจัดนำคณะทัวร์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีชำนาญในการบริการจัดการเดินทางไปรูปแบบต่าง ๆ อีกมาก เช่น การเดินทางเพื่อ การท่องเที่ยว การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน การเดินทางเพื่อการประชุมสัมมนา เป็นต้น ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ที่เน้นการบริการที่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกสบาย พร้อมสาระความรู้ อาหารดี ที่พักหรู ธุรกิจได้เจริญก้าวหน้ามาตลอดคะ... 
 
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Enjoy Beijing
ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน–กู้กง–วัดลำมะ-THE PLACE-กำแพงเมืองจีน–พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิค 2008–พระราชวังฤดูร้อน–หอฟ้าเทียนถ่าน–หวังฝูจิ่ง ถนนวัฒนธรรมเฉียนเหมิน–ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง

21 - 25 ตุลาคม 2559
12 - 16,26 - 30 พฤศจิกายน 2559
10 - 12,18 - 20,25 - 27 ธันวาคม 2559

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
Amazing Guilin
กุ้ยหลิน เมืองแห่งภูเขาสวย น้ำใส ถ้ำงาม ... ชมถ้ำเงิน ถ้ำที่สวยที่สุดใสกุ้ยหลิน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
09 - 14 กันยายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
HKG-DIS 3D 21-23 28-30 OCT CX

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ริมอ่าวรีพลัสเบย์/ถ่ายรูปตรงจุดชมวิวที่เขาวิคตอเรียพีค ขอโชคลาภ ณ วัดแชกงหมิวหรือวัดกังหัน /ขอพรสุขภาพ ณ วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งสิ้นค้าแบนเนมบนถนนนาธานและย่านจิมซาจุ่ย

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทางวันที่ 21-23 ตุลาคม(วันปิยะฯ)/
28-30 ตุลาคม(ฮาโลวีน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว 3วัน2คืน
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ วัดแชกงหมิว 3วัน2คืน
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทางวันที่ 21-23 ตุลาคม(วันปิยะ)/ 28-30 ตุลาคม(ฮาโลวีน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-พระใหญน่องปิง-วัดแชกงหมวิ 3วัน2 คืน
ฮ่องกง-พระใหญน่องปิง-วัดแชกงหมวิ 3วัน2 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ )
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 23-25 ตลุาคม (วันปิยะมหาราช)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-พระใหญน่องปิง-วัดแชกงหมวิ 3วัน2 คืน
ฮ่องกง-พระใหญน่องปิง-วัดแชกงหมวิ 3วัน2 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ )
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 23-25 ตลุาคม (วันปิยะมหาราช)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี พระใหญน่องปิง 4วัน 3 คืน
ฮ่องกง-มาเก๊า-ฟรี พระใหญน่องปิง 4วัน 3 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ ) เครืองใหมลำใหญ่
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
...

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ฟรี! นองปิง 4วัน3 คืน
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ฟรี! นองปิง 4วัน3 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ )
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 20-23 ตุลาคม(วันปิยะฯ) 2559

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ฟรี! นองปิง 4วัน3 คืน
ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์-ฟรี! นองปิง 4วัน3 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ )
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
เดินทาง 20-23 ตุลาคม(วันปิยะฯ) 2559

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
ฮ่องกง-ช้อปปิง-นองปิง-พีคแทรม 4วัน3 คืน
ฮ่องกง-ช้อปปิง-นองปิง-พีคแทรม 4วัน3 คืน
โดย Royal Jordanian Airlines ( RJ )
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
....
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
PACKAGE SINGAPORE 9,999
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SINGAPORE OK LAH
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
AUG-OCT

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
HAPPY VERY SINGAPORE
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
AUG-OCT

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
SINGAPORE OK LAH SQ FURAMA 9
ร่วมเปิดประสบการณ์เดินทางประเทศ สิงค์โปร์ ล่องเรือ - เมอร์ไลอ้อน - ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
AUG-OCT
US Travels
US Travels
ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
(FUKUOKA) TG 648-649 SUPER PRO KYUSHU 29,900
(FUKUOKA) TG 648-649 SUPER PRO KYUSHU ตามรอยละครเรื่อง “กลกิโมโน” ชม “ศาลเจ้ายูโทคุ อินาริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ ...
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
07 - 11 กันยายน 59 (5วัน3คืน)
14 - 18 กันยายน 59 (5วัน3คืน)
22 – 26 กันยายน 59 (5วัน3คืน)
28 กันยายน – 02 ตุลาคม59 (5วัน3คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
(OSA-OSA) TG 672-673 SUPER PRO KANSAI 29,900
(OSA-OSA) TG 672-673 SUPER PRO KANSAI ผ่อนคลายกับธรรมชาติ “เขตอะราชิยาม่า” สถานที่ยอดนิยมในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ...
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
07 - 10 กันยายน 59 (4วัน2คืน)
16 - 19 กันยายน 59 (4วัน2คืน)
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 59 (4วัน2คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
(TYO-TYO) TG 676-661 SUPER PRO KANTO 29,900
(TYO-TYO) TG 676-661 SUPER PRO KANTO ขอเชิญร่วมเดินทางไปกับสายการบินไทย AIRBUS A 380 สู่ “มหานครโตเกียว” ...
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
07 - 10 กันยายน 59 (4วัน2คืน)
16 - 19 กันยายน 59 (4วัน2คืน)
28 กันยายน – 01 ตุลาคม 59 (4วัน2คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
BLOOMING HOKKAIDO LAVENDER 6D4N
เที่ยวชมความน่ารักของสัตว์เมืองหนาว “สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า” ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น อิ่มอร่อยกับรสชาติราเมนต้นตำรับแท้สไตล์ญี่ปุ่น “หมู่บ้านราเมน” ได้รับการกล่าวขานความอร่อยยาวนานกว่าทศวรรษ ...
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
10 – 15 ธันวาคม 58 (6วัน3คืน)

ทัวร์ญี่ปุ่น, เที่ยวญี่ปุ่น
XJ 606-607 (OSHINO) KANTO DAY FLIGHT JUL-OCT'16 5D3N
ชื่นชมความงามของ “ภูเขาไฟฟูจิ” สัญลักษณ์อันงดงามโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์ “โอชิโนะฮัคไค” บ่อน้ำที่ 8 ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะจากภูเขาไฟฟูจิ
กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
06 - 10 ตุลาคม 59 (5วัน3คืน)
13 - 17 ตุลาคม 59 (5วัน3คืน)
21 - 25 ตุลาคม 59 (5วัน3คืน) ** วันปิยะฯ**
27 - 31 ตุลาคม 59 (5วัน3คืน)
US Travels
hot_p1
EUR02_อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน 93,900

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 10 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

4-10 ก.ย. 59


hot_p1
EUR08_สวิตซีนิค เทรล 8 วัน 102,000

สวิตซีนิค เทรล 8 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

1-8 ก.ย. 59


hot_p1
EUR12_ยุโรปตะวันออก 10 วัน 84,000

สวิตซีนิค เทรล 8 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

2-11 ก.ย. 59


hot_p1
EUR34B_ไอซ์แลนด์ 10 วัน 139,900

ไอซ์แลนด์ 10 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

1-8 ก.ย. 59


hot_p1
EUR47_สแกนดิเนเวีย 10 วัน (4 เมืองหลวง) 114,000

สแกนดิเนเวีย 10 วัน (4 เมืองหลวง)

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

3-12 ก.ย. 59


hot_p1
EUR14_อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลล์ 9 วัน 107,000

อังกฤษ-สก็อตแลนด์-เวลล์ 9 วัน 1

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

10-18 ก.ย. 59


hot_p1
EUR14A_อังกฤษพาโนราม่า 10 วัน 122,000

อังกฤษพาโนราม่า 10 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

16-25 ก.ย. 59


hot_p1
EUR08A_สวิตพาโนราม่า 9 วัน 108,000

สวิตพาโนราม่า 9 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

16-24 ก.ย. 59


hot_p1
EUR18_สเปน-โปรตุเกส 10 วัน 109,000

สเปน-โปรตุเกส 10 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

16-25 ก.ย. 59


hot_p1
EUR07_แกรนด์อิตาลี 9 วัน 89,000

แกรนด์อิตาลี 9 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

23 ก.ย.-1 ต.ค. 59


hot_p1
EUR36C_เฟรนด์ริเวียร่า 8 วัน 79,900

เฟรนด์ริเวียร่า 8 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

23-30 ก.ย. 59


hot_p1
Early Bird_เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 64,900

เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ 8 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

23-30 ก.ย. 59


hot_p1
WWV05_นิวซีแลนด์แกรนด์ทัวร์ 9 วัน 105,000

นิวซีแลนด์แกรนด์ทัวร์ 9 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

24 ก.ย.-2 ต.ค. 59


hot_p1
EUR36_เบสท์ออฟฟรานส์ 10 วัน 100,000

เบสท์ออฟฟรานส์ 10 วัน

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง

30 ก.ย.-9 ต.ค.


hot_p1
BEST OF GERMANY 10 D

-เดินทางสู่เมืองรูเดสไฮม์เมืองโรแมนติกแห่งแม่น้ำไรน์ -เดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์กชมวิวทิวทัศน์ที่มีปราสาทจักรพรรดิ์อันโดดเด่น
-เดินทางต่อสู่เมืองเดรสเดน สมญานามฟลอเร้นซ์แห่งแม่น้ำเอลเบ้
-เดินทางสู่หมู่บ้านชวานสเกาอันเป็นที่ตั้งของปราสาทนอยชวานสไตน์

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 - 11,9 - 18,16 - 25, 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 9,7 - 16,14 - 23,21 - 30 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559

อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
   

hot_p1
AMAZING ITALY 10 D
มิลาน - เจนัว - ปอร์โตฟิโน - อิตาเลียนริเวียร่า - หมู่บ้านซิงเคว เทเร่ -
ซานตา มาร์เกริตา - ฟลอเร้นซ์ - นาโปลี - พิพิธภัณฑ์ปอมเปอี -
พักบนเกาะคาปรี - ชมถ้ำบลูกร็อตโต้ - ซอเร้นโต้ - โพสิตาโน่ - อะมัลฟี่ -
เซอร์ลาโน - พิพิธภัณฑ์วาติกัน - กรุงโรม
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
26 สิงหาคม - 5 กันยายน 2559
2 - 12,9 - 19,16 -26 กันยายน 2559
23 กันยายน - 3 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 10 ตุลาคม 2559
7 - 17,14 - 24,21 - 31 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 7 พฤศจิกายน 2559
4 - 14,11 - 21,18 - 28 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2559
2 - 12 (วันพ่อแห่งชาติ),9 - 19 ธันวาคม 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
GRAND ITALY 9 D
- วิหารดูโอโม มหาวิหารแบบกอธิคฬหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป
- เวอโธน่าเมื่องต้นกำเนิดของนิยายรักอมตะโรมิโอและจูเลียต
- พักเมื่องแห่งสปารีสอร์ท อาบาโน่ เทรอเม่
- สัมผัสความเป็นเวนิสด้วยการล่องเรือกอนโดล่า
- ชมหอเอนเมืองปซ่าและนั่งรถไฟด่วนสู่เมืองนาโปลี
- ชมความยิ่งใหญ่ของสนามกีฬาโคลอสเซียม
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 -10,9 - 17,16 - 24 กันยายน 2559
23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2559
7 - 15,14 - 22,21 - 29 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559
4 - 12,11 - 19,18 - 26 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559
2 - 10 (วันพ่อแห่งชาติ),9 - 17 ธันวาคม 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
INSIGHT GRAND EASTERN EUROPE 10 D
- CZECH เชสกี้ ครุมลอฟ : เมืองมรดกเพชรน้ำเอกที่ทรงคุณค่า
- คาร์โลวี วารี : สัมผัสความโรแมนติกของเหมืองน้ำแร่ เมืองแห่งสปา
- กรุงปร๊าก : ปราสาทแห่งกรุงปร๊ากและสะพานชาร์ล
- ลิ้มอาหารท้องถิ่นที่ปรุงแต่งทุกเมนูจากร้านชื่อดัง เช่น
เป็ดโบฮีเมียน/กูลาซซุป/ฮอยริเก้
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 - 11,9 - 18,16 - 25, 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 9,7 - 16,14 - 23,21 - 30 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
hot_p1
INSIGHT GREAT BRITAIN 10 D
ชมพระราชวังวินด์เซอร์ - ปราสาทเอดินเบิร์ก - ทาวเวอร์ออฟลอนดอน -
มาดามทุสดซ่ - ลอนดอนอาย - ล่องแม่น้ำแทมส์ - นั่งรถไฟสายอีสโคสต์เรลเวย์
***ชิมต้นตำหรับเป็ดย่างที่ขึ้นชื่อพร้อมหลากหลายเมนูอร่อย ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 - 11,9 - 18,16 - 25, 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 9,7 - 16,14 - 23,21 - 30 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
UK PANORAMA 11 D
4 ประเทศที่รวมกันเป็นสหราชอาณาจักร อังกฤษ - คาร์ดิฟ - เอดินเบิร์ก - เบลฟาสต์
วันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
1 - 11,8 - 18,15 - 25, 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
29 กันยายน - 9,6 - 16,13 - 23,20 - 30 ตุลาคม 2559
27 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
FANTASTIC ICELAND 9 D
ICELANDประเทศที่ได้รับการยกย่องให้เป็นประเทศที่คุ้มค่าในการท่องเที่ยว
อันดับ 1 ของโลกโดยนิตยสารด้านการท่องเที่ยวประจาปี2009ฉากอันสวยงาม
และประทับใจจากภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007 ตอน Die another Day
และ A View to a Kill รวมทั้งภาพยนตร์แอคชั่นอย่าง Tomb Raider
เป็นที่กล่าวขวัญถึงดินแดนแห่งนี้"สาธารณรัฐไอซ์แลนด์"มีภูมิประเทศและธรรมชาติ
งดงามได้อย่างน่าอัศจรรย์ นักเดินทางทั่วโลกยังทึ่งและยอมรับว่าไม่มีที่ใดเสมอเหมือน
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 -10,9 - 17,16 - 24 กันยายน 2559
23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2559
7 - 15,14 - 22,21 - 29 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559
4 - 12,11 - 19,18 - 26 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559
2 - 10 (วันพ่อแห่งชาติ),9 - 17 ธันวาคม 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
BEST OF FRANCE 10 D

ผู้คนทั่วโลกรู้จักฝรั่งเศสในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งศิลปะอารยธรรม และสวยงามด้วยภาพของชายหาดที่สวยงามแคว้นนอร์มังดี ชายฝั่งทะเลตอนเหนือของฝรั่งเศสเป็นที่ก่อกาเนิดศิลปะอิมเพรสชั่นนิสม์ ความสัมพันธ์ของแคว้นนี้กับภาพเขียนเกิดขึ้นในสมัยยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint - Michel) ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เทียบได้กับมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งกรุงโรม อยู่บนเกาะในเขตแคว้นนอร์มังดี สถานที่แห่งนี้ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ.1979ปราสาทริมฝั่งแม่น้าลัวร์ที่อลังการตระการตา แคว้นซองตร์ มีพื้นที่กว้างขวางและมีอุทยานแห่งชาติอยู่ในความดูแลถึง 3 แห่ง บุคคลสาคัญของโลกสมัยก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกษัตริย์ของฝรั่งเศสหลายพระองค์ คิดไม่ผิดเลยที่ตัดสินใจสร้างคฤหาสน์หรือปราสาทไว้ในดินแดนที่เขียวชอุ่มด้วยผืนป่าและอุดมสมบูรณ์ด้วยสายน้าของที่นี่
ปราสาทที่สวยงาม ทรงคุณค่าทางศิลปะและมีชื่อเสียงหลายแห่งของฝรั่งเศส
เช่น Chambord, Blois, Chenonceauล้วนยืนตระหง่านท้าทายสายตานักท่องเที่ยว
ถือเป็นมรดกล้าค่าของแคว้นซองตร์

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 - 11,9 - 18,16 - 25, 23 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 9,7 - 16,14 - 23,21 - 30 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
SWISS PANORAMA 9 D

เพลิดเพลินกับทิวทัศน์งดงามของแซงต์ มอริทซ์บนเทือกเขาแอลป์ที่กั้นพรมแดน
สวิส – อิตาลีตื่นตากับทรรศนียภาพสองข้างทางที่สลับสับเปลี่ยนทุกนาทีกับรถไฟ
สายกลาเซียเอ๊กซ์เพรสเยือนลูกาโน่นครตากอากาศอันสวยงามจนได้รับสมญาว่า
อิตาเลี่ยนแห่งสวิตเซอร์แลนด์แมทเทอร์ฮอร์นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในเทือกเขาแอลป์
ที่วอลท์ดิสนีย์แลนด์จำลองแบบสร้างเป็นเกมส์

กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
2 -10,9 - 17,16 - 24 กันยายน 2559
23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2559
7 - 15,14 - 22,21 - 29 ตุลาคม 2559
28 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559
4 - 12,11 - 19,18 - 26 พฤศจิกายน 2559
25 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2559
2 - 10 (วันพ่อแห่งชาติ),9 - 17 ธันวาคม 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม

hot_p1
BEST OF GERMANY BAVARIA-TIROL 8 D
Best of Germany Bavaria-Tirol “อัญมณีล้ำค่ากลางดินแดนยุโรปโรแมนติก”
ที่ทุกลมหายใจของนักเดินทางประสานเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ ในอ้อมกอด
ของเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบสีเขียวใสดั่งมรกตป่าอัลไพน์อันอุดม และปราสาทที่งดงาม
กับทั้งร่องรอยาธรรมแห่งแคว้นบาวาเรียและเรื่องราวของราชวงศ์ฮับสบูร์กอันเกรียงไกร
ในทิโรล หากท่านชื่นชอบกับการท่องเที่ยวไปยังหมู่บ้านแบบชนบท ที่ยังคงอนุรักษ์
วัฒนธรรมถิ่น แต่งกายแบบพื้นเมือง ปราศจากการจราจรที่คับคั่งของเมืองใหญ่
บ้านเรือนสะอาดตาสีสันงดงามและการประดับประดำตกแต่งเป็นเอกลักษณ์ ในแต่ละวัน
ไม่ต้องเร่งรีบกับการเดินทางไกลๆ หรือนั่งรถนานๆ ทั้งหมดล้วนผสานผสมอยู่ในดินแดน
งดงามและโรแมนติกแห่งนี้ เพียงคุณเปิดใจเข้าไปสัมผัส......
กำหนดการเดินทางกำหนดการเดินทาง
3 -10,10 - 17,17 - 24 กันยายน 2559
24 กันยายน - 1 ตุลาคม 2559
30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2559
7 - 15,14 - 22,21 - 29 ตุลาคม 2559
29 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด โหลดโปรแกรม
US Travels
AUSTRALIA
PRO NORTH NEWZEALAND

อ๊อคแลนด์ – ชมเมือง – สะพานฮาร์เบอร์ – แฮมิลตัน – ไว โอ ทาปุ - อโกรโดม – เรนโบว์สปริงค์ – เตาโป –ล่องเรือLAKELANDQUNEE พร้อมรับประทานอาหาร– โรโตรัว – ฮอบบิตัน (มาทามาท่า)

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
กันยายน 6-11 / 13-18 /20-25

AUSTRALIA
PROGRAM AUSTRALIA เมลเบิร์น-บริสเบน-โกลด์โคสต์-ซิดนีย์ (8 วัน 6 คืน)

เมลเบิร์น-เกาะฟิลลิป-ดูนกเพนกวิน-เกรทโอเชี่ยนโร้ท บริสเบน-โกลด์โคสต์-ช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ทาวน์เอาท์เล็ต-ดรีมเวิล์ด ถ่ายรูปกะหมีโคอาล่า-Outback Spectacular ชมโชว์สุดยอดอลังการ พร้อมดื่มไวน์ออสเตรเลีย-ซิดนีย์-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์- ชมเมือง-หาดบอนได-เดอะร็อค-ช้อปปิ้ง

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
2-9 , 23-30 ตุลาคม
13-20 พฤศจิกายน
4-11 ธันวาคม

AUSTRALIA
PROGRAM AUSTRALIA ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น (5 วัน 3 คืน)

ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์- โคอาล่า ปาร์ค-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-นั่งรถรางที่ชันที่สุด- พอร์ต สตีเฟ่น-ตะลุยเนินทราย-ล่องเรือชมปลาโลมา พิเศษ!!! รับประทานอาหารพื้นเมือง ณ SYDNEY TOWER

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
19-23 ตุลาคม
9-13 , 23-27 พฤศจิกายน
1-5 , 8-12 , 9-13 ธันวาคม

AUSTRALIA
PROGRAM AUSTRALIA ซิดนีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น ซิดนีย์ – เมล์เบิร์น (6 D 3 N)

ซิดนีย์-โคอาล่า ปาร์ค-อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์-นั่งรถรางที่ชันที่สุด- ซิดนีย์-ชมเมือง-ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์-เมลเบิร์น-กระท่อมกัปตันคุ๊ก- เกาะฟิลลิป-ดูนกเพนกวิน-เกรทโอเชี่ยนโร้ด พิเศษ!!! รับประทานอาหารกลางวันบนหอคอย ซิดนีย์ทาวเวอร์ พิเศษ!!! กุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
19-24 ตุลาคม
1-6 , 15-20 22-27 พฤศจิกายน
30 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 7-12 , 9-14 ธันวาคม

AUSTRALIA
PROGRAM NEW ZEALAND ดินแดนในฝัน SOUTH ISLAND 6 DAYS 4 NIGHTS (AKAROA)

ไคร้สท์เชิร์ช – แอชเบอร์ตัน – ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบพูคากิ ครอมเวลล์ - ควีนส์ทาวน์ – ชมการตัดขนแกะครอมเวล์ – แซลม่อน ฟาร์ม ไคร้สท์เชิร์ช – อะคารัว – ล่องเรือชมปลาโลมา

กำหนดการเดินทาง กำหนดการเดินทาง
18-23, 19-24 ตุลาคม
15-20, 29 พฤศจิกายน-4 ธันวาคม
6-11 ธันวาคม

banner
banner
one stop servics
banner
banner
banner
one stop servics
 
logo partner

US Travel Services Co.,Ltd.
เลขที่ 153 ชั้น จี ห้อง จี3 อาคารโกลเด้น เพลซ พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 02-652-0388 แฟกซ์. 02-652-1088
DesignOHO รับทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

 

Top